משחק חווייתי לתרגול זיהוי הצליל הפותח במילים שכיחות בתנועות קמץ-פתח
באמצעות יחידה זו נחזק את יכולת פירוק והרכבת מילים (אנליזה וסינתזה). קריאה מדורגת של צירופים המתחברים למילה והמילים מתחברות למשפט. 
משפטי פירמידה מקדמים את שטף הקריאה ומשפרים את הקצב והדיוק. בפעילות זו עשרה משפטים מונפשים בהדרגה ושאלות הבנת הנקרא.
יחידת לימוד ראשונה המתמקדת בחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
יחידת לימוד שניה המתמקדת בחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
יחידת לימוד שלישית המתמקדת בחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
יחידת לימוד רביעית המתמקדת בחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
יחידת לימוד חמישית המתמקדת בחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
יחידת לימוד מסכמת המתמקדת בחיזוק התנועות קמץ-פתח-שווא ומיומנויות לשוניות 
משחק חווייתי לתרגול מציאת הצרוף החסר במילה קמץ - פתח
משחק חווייתי לשם הרחבת אוצר המילים התבניתי לחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
משחק חווייתי לשם הרחבת אוצר המילים התבניתי לחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
הבחנה בין מילים בלשון זכר למילים בלשון נקבה בתנועות קמץ, פתח ושווא בלבד.
קריאת מילים במהירויות שונות ומשחקי פירוק והרכבת מילים בתנועות קמץ פתח ושווא לביסוס הקריאה השוטפת.
נסדר את המילים לפי הסדר הנכון במשפט.
משחק חווייתי לתרגול זיהוי הצליל הפותח במילים שכיחות בתנועת החיריק
באמצעות יחידה זו נחזק את יכולת פירוק והרכבת מילים (אנליזה וסינתזה). קריאה מדורגת של צירופים המתחברים למילה והמילים מתחברות למשפט. 
משפטי פירמידה מקדמים את שטף הקריאה ומשפרים את הקצב והדיוק. בפעילות זו עשרה משפטים מונפשים בהדרגה ושאלות הבנת הנקרא.
שיעור ראשון המתמקד בחיזוק תנועת החיריק מתוך תוכני ראשית הקריאה
שיעור שני המתמקד בחיזוק תנועת החיריק    מתוך תוכני ראשית הקריאה
שיעור שלישי המתמקד בחיזוק תנועת החיריק מתוך תוכני ראשית הקריאה
שיעור רביעי המתמקד בחיזוק תנועת החיריק מתוך תוכני ראשית הקריאה
שיעור חמישי המתמקד בחיזוק תנועת החיריק מתוך תוכני ראשית הקריאה
יחידת לימוד המסכמת את תנועת החיריק ומיומנויות לשוניות מתוך תוכני ראשית הקריאה
משחק חווייתי לתרגול מציאת הצרוף החסר במילה חיריק
משחק חווייתי לשם הרחבת אוצר המילים התבניתי לחיזוק תנועת החיריק
משחק חווייתי לשם הרחבת אוצר המילים התבניתי לחיזוק תנועת החיריק
יחידה העוסקת בתרגול קריאת מילים בתנועת החיריק. התאמה בין יחיד לרבים, שמות תואר, פעלים בגוף ראשון ועוד.