נפתור בעיות מילוליות דו שלביות בתחום העשרים נקרא היטב את הבעיה, נחשב ונחליט מי התלמיד שפתר נכונה.
חינם
נפתור בעיות מילוליות דו שלביות בתחום המאה נקרא היטב את הבעיה, נחשב ונחליט מי התלמיד שפתר נכונה.
נפתור בעיות מילוליות דו שלביות בתחום האלף נקרא היטב את הבעיה, נחשב ונחליט מי התלמיד שפתר נכונה.
נכון שלמדנו על הכחדת חיות הבר? עכשיו ננסה לעזור לחיות הבר ונפתור בעיות מילוליות הקשורות בהן. 
הכרנו את הממלכה הקפואה של הפינגווינים. עכשיו ננסה לעזור להם ונפתור בעיות מילוליות הקשורות בהם. בהצלחה!
הכרנו את אלה קרי ואת חייה בלפלנד. עכשיו ננסה לעזור לה ולחבריה ונפתור בעיות מילוליות הקשורות בהם. בהצלחה!
הכרנו את ה"ברווזון המכוער" גיבור הסיפור המפורסם. עכשיו ננסה לעזור לברבורים באגם ונפתור בעיות מילוליות הקשורות בהם. 
הכרנו את הנהר המדהים בעולם ואת בעלי החיים החיים בו. עכשיו ננסה לעזור להם ונפתור בעיות מילוליות הקשורות בהם. בהצלחה!