חינם
פעילויות הכנה לכיתה א'  בתחומי מודעות פונולוגית, חריזה והכרת אותיות. מתרגלים ונהנים!
מצאו את האותיות המופיעות על בעלי החיים. זיהוי הייצוג הגרפי - האות - כקטגוריה נפרדת.
מצאו את האות בכיוון הנכון.
חינם
בואו נכיר את אותיות א'-ב' דרך הערוץ החזותי והערוץ השמיעתי גם יחד!
לארנבוני נפלו כל האותיות, עזרו לו למצוא אותן!
בואו נכיר מילים שונות מילים קצרות ומילים ארוכות...
נמצא את ההברה הפותחת של כל איור על ידי לחיצה על הענן הנכון.
בממלכת הקטנטנים אבדו כל הצלילים עזרו לקטנטנים למצוא אותם!
נמצא את הצליל הסוגר של כל איור על ידי לחיצה על הענן הנכון.
בממלכת הקטנטנים אבדו כל הצלילים עזרו לקטנטנים למצוא אותם!
נתאים מספר לכמות, נסדר מספרים לפי רצף ונפתור תרגילים.
כמה בעלי חיים יש מכל סוג? נמנה ונתאים בין מספר לכמות ולא נשכח את דפי העבודה!
נמצא את הצללית המתאימה לכל דמות
נמצא את צבעו של כל אחד מהפריטים וגם נלמד על שילוב בין צבעים.
משחק חווייתי לתרגול זיהוי הצליל הפותח במילים שכיחות בתנועות קמץ-פתח
באמצעות יחידה זו נחזק את יכולת פירוק והרכבת מילים (אנליזה וסינתזה). קריאה מדורגת של צירופים המתחברים למילה והמילים מתחברות למשפט. 
משחק חווייתי לשם הרחבת אוצר המילים התבניתי לחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
משחק חווייתי לשם הרחבת אוצר המילים התבניתי לחיזוק התנועות קמץ - פתח - שווא
הבחנה בין מילים בלשון זכר למילים בלשון נקבה בתנועות קמץ, פתח ושווא בלבד.
נכיר את שמות הפירות. הרחבת אוצר המילים באמצעות תמונות המלוות בהקראה ומשחקים חווייתיים.
נכיר את שמות הירקות. הרחבת אוצר המילים באמצעות תמונות המלוות בהקראה ומשחקים חווייתיים.
נכיר את פריטי לבוש. הרחבת אוצר המילים באמצעות תמונות המלוות בהקראה ומשחקים חווייתיים.