פעילות בארבעה שלבים לקידום שטף הקריאה, שיפור הדיוק ומיומנויות הבנת הנקרא. יחידה זו מהווה טעימה ליחידות המלאות של קריאת הפירמידה לפי תנועות הניקוד. 

קובץ להדפסה
ליחידה הקודמת
יש לכם שאלות?