באמצעות יחידה זו נחזק את יכולת פירוק והרכבת מילים (אנליזה וסינתזה).

קריאה מדורגת של צירופים המתחברים למילה והמילים מתחברות למשפט. 

קובץ להדפסה
ליחידה הבאה
יש לכם שאלות?