יחידת לימוד מלאה לביסוס שטף הקריאה לכיתות ד'- ו'.

איך ניתן למנוע אסון צונאמי?

קובץ להדפסה
ליחידה הקודמת ליחידה הבאה
יש לכם שאלות?